fastelavn

Karneval og latterkultur - Bakhtin

I midtpunktet af Bakhtins teori om karneval og litteratur står festen 
som grænseoverskridelsens tid og sted, som
en tidsbegrænset befrielse for den herskende sandhed og det
herskende samfundssystem, en midlertidig ophævelse af alle hierarkiske relationer, privilegier, normer og forbud. Det var en reel 
fest, en opbygningens, forandringens og fornyelsens fest. […] 
Fremmedgørelsen var væk for en stund.

Fastelavnsoptog i Vanløse 2012 - søndag d. 19. februar kl. 12.00 fra Vanløse Torv

Til alle jer, der er i gang med at planlægge vinterferien.

udstillINgsbiLleDe

TRYLLEHAVENS tidligere fastelavnsarrangementer

På disse links kan du se og læse mere om TRYLLEHAVENS tidligere fastelavnsarrangementer:

Fotos fra Fastelavnsoptoget 2006 ses her.Fastelavn 2006 i Vanløse var det første større lokale arrangement, hvortil der søgtes offentlig støtte, efter TRYLLEHAVENs lukning i 2001.

5×6

Hvordan laver man mange næser

Næser
Udgiv indhold