Hvad vi gør

ARRANGERER optog, parader, gadespektakler,karavaner, taffler, poecirque forestillinger, værksteder, ildsjip, fortællinger, lerfest, ...

BYGGER masker, giganter, stylter, mælkekartonOMbrug, lappe cykler, vulkanovne, haver af søgræs på tage, lerovne, cobhuse, bambusbaner, ...

SKABER traditioner, historier, sange, musik & liv, optræder med varmblodsorkestret, improvisationer, ...

UDVIKLER idéer, visioner, fællesskaber , ...

RÅDGIVER om projektudvikling, involvering, børn, unge, voksne, og krat, ...