ForklædningsKonsulat... 2015 - 12. februar kl. 14.00 - 17.00 i Det lille fællesskab på Jernbane Allé 70.laV din eGen næSe, elleR diNe egne øRer, hoVedBeKlædNingeR, vÆsNeR og anDet sÆrT!

a
bliKrAsLe
Clowne næse værksted
dame eDna
dåserasle som fugl
dåserasler med pistacieskalder
gUlDæSletS nYe knaPøjE
hoVeDbeKlÆdning aF dåsE
hovedbeklÆdning meD fuGl
kORaSle
pAp pÅ pInD
ræv med udklipsøjne i forvandling
sælhund
trÆkvogn mEd kaRRusSel
tykbenede med hund
udKlipsmaske af avis, mm.
øreR pÅ

forklædningsKonsulat 2015 - 12. februar kl. 14.00 - 17.00 i Det lille fællesskab på Jernbane Allé 70.