museum

Mamafælled på museum i Århus:: how dare you?

"Særudstillingen How Dare You formidler klimakrisen ud fra et socialvidenskabeligt, kunsthistorisk og kønsteoretisk perspektiv og sætter fokus på klimakrisen som en kønskrise. Den stiller skarpt på forskellige strategier til og visioner for omstilling, som ofte har rødder i den kønnede kulturhistorie, og viser sammenhængen mellem kønsnormer, kønnede hverdagspraksisser og klimapåvirkning.

mamafælled_Randi_16.5.21.jpg
Udgiv indhold