Læs i ugens lokalavis:

"Fødevarefællesskab og Tryllehaven går sammen om lokaler" KLIK: http://www.e-pages.dk/vanlosebladet/285/ og læs på side 8.