felixs blog

Karneval og latterkultur - Bakhtin

I midtpunktet af Bakhtins teori om karneval og litteratur står festen 
som grænseoverskridelsens tid og sted, som
en tidsbegrænset befrielse for den herskende sandhed og det
herskende samfundssystem, en midlertidig ophævelse af alle hierarkiske relationer, privilegier, normer og forbud. Det var en reel 
fest, en opbygningens, forandringens og fornyelsens fest. […] 
Fremmedgørelsen var væk for en stund.

Deltagerne har et familiært samkvem med hinanden, og hierarkierne opløses. I løbet af festen kommer det fortrængte og det skjulte 
frem, usædvanlige forhold mellem oppe og nede, mellem helligt og 
profant gøres muligt og tillades i karnevalstiden. Med de her beskrevne alliancer og implicitte bevægelser tværs igennem hierarkierne sker der en profanering i form af en nedsættende, parodisk og 
obskøn vending af “normaliteten”. I karnevalet som kulturel praksis bliver der ofte lagt mærke til kropslige aktiviteter og til kroppen 
selv, som vokser ud af sig selv, som overskrider sine egne grænser. 
Disse ting optræder i en overdreven, hyperbolsk form, som medvirker til det groteske. Det degraderes, men ikke kun i negativ betydning, fordi degraderingen er ambivalent, den negerer og bekræfter på samme tid.

Lit.: Bakhtin, Mikhail, Karneval og latterkultur, 2001.

PINGVINfamilie på vej til fastelavn

nuurs pingviner

fAstelAvnskArAvAne 2013

vi har en dato  / 10/2/2013 // vi har en tid / kl.12.00 // vi har et sted at starte / Vanløse Torv // vi har et sted at slutte / Cirkusbygningen på Skjulhøj Allé 21 // vi har ikke / søgt penge // vi har ikke / søgt tilladelser til vejspærringer // vi har ikke / booket artister // vi har en idé / at slutte af med et fastelavnstaffel i cirkusbygningen med musik af spillefolk // vi har / en anledning // vi har / en event i kulturstationens kalender // 

kulturstation katalog s.21 1/2013

Balancestudier

Guldsmed
Guldsmed svæver

"Rede"

Anden rede
Anden rede i nattelys

"He(a)r(e)" - modellen og den store svævende bue

"He(a)re" - modellen og den store svævende bue
svævende pind - modvægt, Bergen 2012

Bergen International Wood Festival 2012

phn2.JPG
phn1.JPG

spiLLeFolk trÆf 2012

traef2012.gif
Udgiv indhold