tekster, tanker, teorier, referencer, koncepter, inspiration


Inspiring manifestos:
(klik on the titles)

Lunga School


Om musikimprovisation og kommunikation fra et psykologisk perspektiv.

"Fri musikimprovisation, en vej mod udvikling af kulturfri kommunikation? -
En undersøgelse af fri musikimprovisation i lyset af Daniel Sterns teori om det intersubjektive felt"


Tryk på linket for at læse speciale opgaven:
http://people.hum.aau.dk/~carlbn/felix/speciale_felix_becker.pdf


maj 2012"Cirkusleg som livsarena"

Om dannelsen af selvet og den bevidste opmærksomhed igennem bevægelse i pædagogisk arbejde med børn og unge.

af Felix Becker i Kognition & Pædagogik, nr. 47, marts 2003, 13. årgang

Udsnit: